Đinh Tiến Dũng
  • Đinh Tiến Dũng
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 05006273216
  • dungngomayeamdroh@gmail.com
  • - Chuyên môn: ĐHSP Hóa - Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp - Trình độ quản lý nhà nước: Sơ cấp