HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGÂN HÀNG ĐỀ THI SMASTTEST

Lượt xem: Lượt tải:

Audacity – Ghi âm, chỉnh sửa âm thanh

Lượt xem: Lượt tải:

GeoGebra – Vẽ đồ thị, vẽ hình toán học

Lượt xem: Lượt tải:

Rapid Typing Tutor – Học gõ 10 ngón soạn thảo văn bản

Lượt xem: Lượt tải:

Free Pascal

Lượt xem: Lượt tải:

Typing Master – Tập gõ 10 ngón trên bàn phím

Lượt xem: Lượt tải:

Anatomy – Khám phá cơ thể con người

Lượt xem: Lượt tải:

Mouse Skills – Luyện tập sử dụng chuột Laptop, PC

Lượt xem: Lượt tải:

Audacity – Ghi âm, chỉnh sửa âm thanh

Lượt xem: Lượt tải: