File mẫu các dạng câu hỏi đề thi để import vào phần mềm Smasttest

Lượt xem: Lượt tải:

phần mềm hỗ trợ toán học

Lượt xem: Lượt tải:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGÂN HÀNG ĐỀ THI SMASTTEST

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án Tin học 8 có PTNL tuần 25

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án Tin học 8 có PTNL tuần 24

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án Tin học 8 có PTNL tuần 23

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án Tin học 8 có PTNL tuần 22

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án Tin học 8 có PTNL tuần 21

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án Tin học 8 có PTNL tuần 20

Lượt xem: Lượt tải:

Audacity – Ghi âm, chỉnh sửa âm thanh

Lượt xem: Lượt tải:

GeoGebra – Vẽ đồ thị, vẽ hình toán học

Lượt xem: Lượt tải:

Rapid Typing Tutor – Học gõ 10 ngón soạn thảo văn bản

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212 »