Kế hoạch kiểm tra học kỳ II Trường Ngô Mây

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 07/PGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/4/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện CưMgar về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II

Trường THCS Ngô Mây triển khai kế hoạch kiểm tra học kỳ II, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.
2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT, của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.
II. Tổ chức kiểm tra học kỳ II.
1. Công tác chuẩn bị:
– Giáo viên bộ môn chuẩn bị tốt đề cương, tổ chức ôn tập nghiêm túc cho học sinh. Thực hiện dạy đúng, đủ chương trình, không được cắt xén, nếu cần thiết phải tổ chức dạy bù, dạy ôn tập cho học sinh chéo buổi, nhất là đối với những học sinh yếu, kém.
– Phó hiệu trưởng và tổ trưởng tổ chức họp các nhóm chuyên môn, phân công xây dựng ma trận đề các môn, duyệt, phô tô gửi các giáo viên bộ môn làm cơ sở để xây dựng đề cương ôn tập cho học sinh. Hoàn thành trước ngày 24/4/2015.
– Tổ trưởng phân công giáo viên ra đề, duyệt đề. Riêng các môn Vật lý, Hóa học, Đại lý, Lịch sử, GDCD khối 9; Toán, Ngữ văn khối 6,7,8 đề kiểm tra phải do tổ trưởng và Phó hiệu trưởng duyệt và cùng ký duyệt(2 người)
2. Thời lượng và hình thức ra đề kiểm tra.
a. Thời lượng: Toán, Ngữ văn là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút. Riêng môn Anh văn phần kiểm tra viết 35 phút, phần nghe 10 phút, phần kiểm tra thực hành nói 5 phút(kiểm tra riêng, có hướng dẫn sau)
b. Hình thức: Tự luận cho tất cả các môn. Riêng môn Anh văn phần tự luận 60%, trắc nghiệm 40% và có 4 mã đề. Hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015 theo công văn số 5333/BGDĐT-GDtrH ngày 29/9/2014 đã gửi cho tổ trưởng.
Giáo viên được phân công ra đề phải nộp ma trận đề, đề, hướng dẫn chấm và file dữ liệu cho tổ trưởng duyệt trước khi phô tô. Tổ trưởng nộp file dữ liệu cho thầy Dũng kiểm tra và gửi về Phòng giáo dục ngày 25/5/2015.
3. Lịch kiểm tra.
a. Các môn kiểm tra tập trung theo lịch.
Khối 8,9 buổi sáng, khối 6, 7 buổi chiều.

Ngày
kiểm tra
Tiết Môn Hình thức đề kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
11/05/2015 1 GDCD Tự luận 45 phút 7g 15 7g 20
2 Vật lý Tự luận 45 phút 8g 15 8g 20
3 Công nghệ Tự luận 45 phút 9g 15 9g 20
12/05/2015 1 Sinh học Tự luận 45 phút 7g 15 7g 20
2 Lịch sử Tự luận 45 phút 8g 15 8g 20
3 Địa lý Tự luận 45 phút 9g 15 9g 20
13/05/2015 1 Ngữ Văn Tự luận 90 phút 7g25 7g30
2 Tiếng Anh Trắc nghiệm 45 phút 9g40 9g50
14/05/2015 1 Toán Tự luận 90 phút 7g25 7g30
2 Hóa học Tự luận 45 phút 9g 15 9g 20

b. Các môn còn lại gồm: Thể dục, Âm nhạc, Tin học, Mỹ thuật giáo viên tự bố trí thời gian kiểm tra, hoàn thành trước ngày 16/5/2015.
 4. Thời gian giao nhận đề và chấm bài.
Nhận đề do Phòng GD&ĐT ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/05/2015(đ/c Tân), nhận đề tại văn thư Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Các đề do trường ra tổ trưởng thu, duyệt xong trước ngày 6/5/2015 và bàn giao cho tổ trưởng tổ in sao đề vào ngày 6/5/2015.
Tổ trưởng tổ in sao đề hoàn thành việc in sao các đề của trường vào ngày 8/5/2015, của PGD vào ngày 12/5/2015.
Kiểm tra xong môn nào thì nhận bài, hướng dẫn chấm và tiến hành chấm ngày sau đó. Riêng 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh khối 9 học sinh làm trên giấy thi theo quy định, loại giấy thi cắt phách dọc, phách rời(môn Tiếng anh). Sau khi cắt phách giáo viên mới nhận bài, hướng dẫn chấm, tổ chức chấm tập trung tại trường(có phân công chấm thông báo sau)
5. Báo cáo.
Sau khi chấm, giáo viên làm báo cáo gửi về Phó hiệu trưởng theo mẫu quy định, hoàn thành trước 22/5/2015 để gửi về Phòng theo quy định gồm file và bản in có đóng dấu.
Đây là kỳ kiểm tra để đánh giá chất lượng học sinh cho kỳ II, do đó các giáo viên và các đồng chí được phân công phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy định theo kế hoạch này và chịu mọi trách nhiệm nếu có sai sót. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Hiệu trưởng để chỉ đạo kịp thời.
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG      
Nơi nhận:                                                                                            
– Như trên (để thực hiện);
– Lưu: VT.

Nguyễn Hữu Đức