Thông báo đăng ký tài khoản 365 học sinh để học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh vẫn phải nghỉ học để phòng dịch, để học trực tuyến, học sinh đăng ký tài khoản 365 tại:

https://tinyurl.com/dkiO365hsngomay

(Điều kiện để được cấp tài khoản: học sinh phải có máy tính nối mạng tại gia đình, nên có headphone để tham gia học tập.

Mong các em nghỉ chống dịch CoVid-19 an toàn nhưng vẫn đảm bảo kiến thức qua việc học tập trực tuyến và nhà trường sẽ công nhận xét kết quả cho các em khi thầy cô triển khai.Chúc các em mạnh khỏe