Nhiệm vụ Công Nghệ Thông Tin

Nhiệm vụ Công Nghệ Thông Tin

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 5041/BGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin(CNTT) năm học 2014 – 2015. Thực hiện công văn số 27/KH-GD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện CưMgar về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. Thực hiện nghị quyết số... ...