Trường THCS Ngô Mây tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ của đội ngũ nhà giáo, người lao động. Vào chiều ngày 18/11/2021 nhà trường đã tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2021 – 2022.

Dưới chủ trì của đoàn chủ trì hội nghị: thầy Đinh Tiến Dũng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Thầy Bùi Xuân Thành – Chủ tịch CĐCS nhà trường đã chủ trì hội nghị với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, Hội nghị đã báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020 – 2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học; phương hướng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2021-2022 và thông qua các nội quy, quy chế trong hoạt động đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2020 – 2021, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động của nhà trường quyết tâm đoàn kết, đồng lòng thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đạt kết quả cao.

Một số hình ảnh hội nghị