Trường THCS Ngô Mây tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2021 – 2022, với tinh thần “ngừng đến trường nhưng không ngừng học” để đáp ứng các yêu cầu của công tác phòng chống dịch trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước. Vừa qua, tại cuộc họp Hội đồng sư phạm đầu năm học, nhà trường đã xây dựng các phương án có thể triển khai các hoạt động dạy và học trong thời gian tới như:  liên lạc với học sinh qua nhóm zalo, messenger, Fange Liên đội, … với các hình thức như giao bài học đến gia đình học sinh, quay video bài giảng, tổ chức dạy học trực tuyến.

Để đáp ứng được các yêu cầu đó nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi chuyên môn trên MS Teams trong thời gian từ ngày 06/9/2021 đến ngày 09/9/2021 để toàn thế giáo viên, nhân viên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin và có năng lực để tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến.

Giúp giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh đúng kế hoạch của cơ sở giáo dục phổ thông và bảo đảm mục tiêu giáo dục theo quy định; tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

Với các nội dung sau đây:

+ Ngày 06/9/202, Thầy Mai Văn Chuyền tập huấn nội dung cài đặt và sử dụng các tính năng phục vụ dạy học trực tuyến của hệ thống phần mềm google Meet và hệ thống Zoom .

+ Ngày 07/9/2021, Thầy Hồ Hữu Phước tập huấn nội dung cài đặt và sử dụng các tính năng phục vụ dạy học của phần mềm Microsoft Teams và cách tạo nhóm, lập lớp…

+ Ngày 08/9/2021, Cô Lê Thị Thanh Hoa tập huấn nội dung cách soạn một giáo án điện tử Powerpoint dạy trực tuyến.

+ Ngày 09/9/2021, Cô Nguyễn Thị Huyền Trang tập huấn nội dung quay video của một bài giảng để chia sẻ.

Nội dung kế hoạch: